NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Milé sestry, milí bratři,

rád bych vás všechny, kdo žijete na území Arcidiecéze olomoucké, pozval k synodálnímu procesu, který byl v naší arcidiecézi zahájen v neděli 17. října 2021.

V naší arcidiecézi, podobně jako v dalších diecézích naší země, je za průběh synodálního procesu zodpovědný diecézní koordinátor a diecézní tým. Jmenovitě jde o tyto osoby: P. Josef Mikulášek, Robert Svatoň, Mirka Hanáková, P. Jan Berka, Alois Vašků, Lenka a Jan Řezníčkovi a P. Jan Liška. Pro jakékoliv dotazy jsme připraveni vám poskytnout pomoc a radu na e-mailu synodalniproces@ado.cz.

Ve druhé polovině října již jednotliví farní koordinátoři obdrželi metodiky, jak vytvořit pracovní skupinky a jak postupovat při práci v nich (najdete je také níže). Prosím, přijměme všichni tuto příležitost jako možnost k vzájemnému naslouchání a promlouvání. Přijďme všichni hovořit o vlastní zkušenosti života v církvi!

P. ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Synodální proces v Arcidiecézi olomoucké – místa pracovních skupinek

Nenašli jste žádnou blízkou skupinu, nemáte ve svém místě bydliště ani nikde v okolí informaci o tom, že by pracovní skupina vznikala?

Pokud máte zájem zapojit se do synodálního procesu v rámci Arcidiecéze olomoucké, nabízíme vám i tuto možnost: prostřednictvím zde uvedeného formuláře nám poskytněte své jméno, bydliště a e-mailovou adresu a my se budeme snažit zprostředkovat vám kontakt s nejbližší existující pracovní skupinkou nebo farností, ve které je synodální proces již zahájen.

Články