NAVRCHOLU.cz
Skip to main content
Tag

Stojanovo jubileum

V roce 2023 uplyne 100 let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana, olomouckého arcibiskupa a vizionáře.

Informace o připravovaných i probíhajících akcích naleznete v příspěvcích níže
nebo na samostatné webové stránce www.velehrad.eu/arcibiskupstojan

Zajímavosti ze Stojanova života i upozornění na nejrůznější zdroje nabízí
facebooková stránka www.facebook.com/antonincyrilstojan101let