Stavební a restaurátorská obnova kaple sv. Jana Nepomuckého na Velehradě

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004634

Realizace projektu „Stavební a restaurátorská obnova kaple sv. Jana Nepomuckého na Velehradě“ přispěje k revitalizaci a zatraktivnění kaple sv. Jana Nepomuckého na Velehradě – k její stavební a restaurátorské obnově a k následnému zpřístupnění této nemovité národní kulturní památky veřejnosti.