Vážení zaměstnanci a spolupracovníci,

Arcibiskupství olomoucké si uvědomuje, že své úkoly může řádně plnit pouze v prostředí vzájemné důvěry. Proto jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídili vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci Arcibiskupství olomouckého již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Podání oznámení přispěje ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování Arcibiskupství olomouckého.

Podat oznámení lze vyplněním formuláře uvedeného na samostatné webové stránce whistleblowing.ado.cz, případně dalšími způsoby, které jsou uvedeny tamtéž. Na téže stránce lze najít také další informace: kdo může oznámení podat, co se s oznámením po odeslání stane nebo zda je možné ho podat anonymně.