Mons. Jan Graubner

Jan Graubner se narodil 29. srpna 1948 v Brně. Po maturitě na gymnáziu ve Strážnici roku 1967 se hlásil do kněžského semináře. Na školu jej ale nevzali, protože neměl „dělnický původ“. Stal se proto strojírenským dělníkem v tehdejším Gottwaldově a v následujícím roce už byl na olomouckou teologickou fakultu přijat.

Po vysvěcení v roce 1973 se vrátil do Gottwaldova, ale už jako kaplan. Čekaly ho ještě dva roky na vojně, kam nastoupil ve stejném roce. Poté pokračoval kaplanskou službou v dnešním Zlíně, později působil ve Valašských Kloboukách, administroval farnost Vizovice, spravoval poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic.

V roce 1990 jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem olomouckým. Svěcení přijal od tehdejšího arcibiskupa Františka Vaňáka a stal se jeho generálním vikářem. Po smrti arcibiskupa přijal roli administrátora olomoucké arcidiecéze. Arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. září 1992, stal se tak 69. biskupem a 14. arcibiskupem v Olomouci.

Dne 13. května 2022 ho papež František jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem, úřadu se ujal 2. července téhož roku.

Jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni Galilejské Quod dixerit vobis, facite – „Co vám řekne, učiňte“ (Jan 2,5).

Dílo

 • Od roku 1991 – předsedou České katolické charity, iniciátorem celorepublikové Tříkrálové sbírky
 • Od roku 2000 – zaštiťuje Dny lidí dobré vůle na Velehradě
 • 2005 – podnítil organizaci konference na téma Společenská angažovanost podniků v současné Evropě
 • 2007 – inicioval konferenci Etika a fotbal, určenou pro sportovní novináře, fotbalové funkcionáře a pracovníky s mládeží
 • Duchovní rádce křesťanské sportovní organizace Orel.
 • Uspořádal největší setkání vozíčkářů ve střední Evropě, ve spolupráci s Řádem maltézských rytířů.
 • Arcibiskup Graubner je otevřený pro dialog mezi státem a církví, podporuje neziskové organizace, školství a rodinu jako základ zdravé společnosti.
 • Napsal řadu článků, publikací a knih jako např. Burcování, Co říkaly věci, Biřmovanci, Eucharistie, Jak si představuji farnost dnes, Zastavení u Betléma, Proste Pána žně, Duchovní obnova s Aničkou a Manželství.

Ocenění

 • 2002 – Evropský prsten Dr. Aloise Mocka (cena pro osobnosti, které významně přispěly ke sjednocení Evropy)
 • 2003 – Záslužný Kříž I. stupně ministra obrany
 • 2003 – Řád sv. Floriána, ocenění Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • 2008 – vyznamenán prezidentem republiky, řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských práv.
 • Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně za vynikající zásluhy o skautské hnutí.