Kontakt

Arcibiskupství olomoucké

Wurmova 562/9
pošt. schr. 193
779 00 Olomouc

tel:   587 405 111
fax:   585 224 840

e-mail:   ado@ado.cz
web:   www.ado.cz

IČO:   00445151
ID datové schránky:   hrthnsr

Fakturace:   fakturace@ado.cz

Arcibiskupství olomoucké je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-02/1994 v souladu s § 20 Zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.