P. Mgr. Jiří KUPKA

Kontakty

Nejsou k dispozici žádné veřejné kontakty

Funkce osoby

ředitel Teologického konviktu - Teologický konvikt Olomouc

biskupský delegát pro péči o ministranty - Arcibiskupství olomoucké