P. ThLic. Mgr. Jan KOBLÍŽEK, Th.D.

Kontakty

E-mail: faolomouc-smo@ado.cz

Web: www.moric-olomouc.cz

Tel: 585 223 179

Funkce osoby

vyučuje na CMTF UP Olomouc - Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

kaplan - Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc

kaplan excurrendo - Římskokatolická farnost Olomouc-Nová Ulice

kaplan excurrendo - Římskokatolická farnost Olomouc - Nové Sady