P. Mgr. Michal POŘÍZEK

Kontakty

Web: www.farnost-vyskov.cz

E-mail: favyskov@ado.cz

Mobil: 739 246 000

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Vyškov

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Rychtářov

kaplan pro mládež - Děkanský úřad Vyškov

děkan - Děkanský úřad Vyškov