P. František DOBEŠ

Kontakty

Web: www.farnosti-nove-sady-slavonin.cz

E-mail: faolomouc-novesady@ado.cz

Funkce osoby

výpomocný duchovní - Římskokatolická farnost Olomouc - Nové Sady