Mgr. Jaroslav STRNADEL

Kontakty

Nejsou k dispozici žádné veřejné kontakty

Funkce osoby

jáhen trvalý - Římskokatolická farnost Hranice na Moravě