P. Jiří DOLEŽEL

Kontakty

Mobil: 731 621 264

E-mail: fabojkovice@ado.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Bojkovice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Nezdenice