P. Mgr. Jan PLODR

Kontakty

E-mail: famorkovice@ado.cz

ID: 5g6uxf3

Mobil: 731 621 157

Web: www.farnost-morkovice.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Morkovice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Pačlavice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Prasklice