Mgr. Jiří SLIMAŘÍK

Kontakty

E-mail: fahnojice@ado.cz

Funkce osoby

jáhen trvalý-dobrovolná sl. - Římskokatolická farnost Hnojice