P. doc. Dr. Rudolf SMAHEL SDB, Th.D.

Kontakty

Nejsou k dispozici žádné veřejné kontakty

Funkce osoby

důchodce řádový - Římskokatolická farnost Olomouc-Nová Ulice