P. Vincenc SVÁK

Kontakty

Nejsou k dispozici žádné veřejné kontakty

Funkce osoby

důchodce - Římskokatolická farnost Drahany