P. ThLic. Tomáš KLÍČ

Kontakty

Web: www.farni-musle.cz

ID: g8yg5zt

Mobil: (osobní mobil 736 522 838)

E-mail: farokytniceupr@ado.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Rokytnice u Přerova

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Brodek u Přerova

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Citov u Přerova

člen etické komise - Arcibiskupství olomoucké