P. Mgr. Krzysztof Florian JONCZYK

Kontakty

E-mail: fasvabenice@ado.cz

Web: www.farnost-svabenice.cz

Tel: 511 110 560

Funkce osoby

administrátor - Římskokatolická farnost Švábenice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Moravské Prusy

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Hoštice na Hané