P. ThLic. Tomáš KÁŇA, Th.D.

Kontakty

Mobil: 736 448 468

E-mail: faspytihnev@ado.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Spytihněv

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Halenkovice