P. Mgr. Zdeněk FUČÍK

Kontakty

Nejsou k dispozici žádné veřejné kontakty

Funkce osoby

výpomocný duchovní exkurendo - Římskokatolická farnost Drahany