Mons. Bohumír VITÁSEK

Kontakty

Nejsou k dispozici žádné veřejné kontakty

Funkce osoby

prezident Arcidiecézní charity - Arcidiecézní charita Olomouc

kanovník sídelní - Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci