P. Mgr. Martin VÉVODA

Kontakty

Web: www.farnost-zdounky.info

Mobil: 603 437 600

E-mail: fazdounky@ado.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Zdounky

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Roštín