Mgr. Karel ADÁMEK

Kontakty

Nejsou k dispozici žádné veřejné kontakty

Funkce osoby

jáhen trvalý - Římskokatolická farnost Luhačovice