P. ICDr. Libor BOTEK, Th.D.

Kontakty

E-mail: botek.libor@ado.cz

Mobil: 603 341 536

Tel: 597 606 051

Funkce osoby

vyučuje na CMTF UP Olomouc - Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

oficiál Interdiecézního soudu - Interdiecézní soud Olomouc