Ing. Miroslav ŠOT

Kontakty

Nejsou k dispozici žádné veřejné kontakty

Funkce osoby

jáhen trvalý - důchodce - Římskokatolická farnost Pravčice