P. ThLic. Grzegorz Tomasz PRZECZEWSKI Kom. Blah.

Kontakty

E-mail: fadolanyuo@ado.cz

Mobil: 731 621 281

E-mail: dolanykom@seznam.cz

E-mail: polsko222@gmail.com

Mobil: 731 626 132

Web: www.farnostdolany.cz