P. Mgr. Tomasz SALAGA SDS

Kontakty

Web: www.farnost-urcice.cz/plumlov

Mobil: 730 529 703

E-mail: faplumlov@ado.cz

Funkce osoby

administrátor - Římskokatolická farnost Plumlov

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Mostkovice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Krumsín