Mons. prof. Ladislav TICHÝ, Th.D.

Kontakty

Nejsou k dispozici žádné veřejné kontakty

Funkce osoby

vyučuje na CMTF UP Olomouc - Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

kanovník sídelní - Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci