Mons. Mgr. Vojtěch ŠÍMA

Kontakty

Mobil: 733 741 896

Tel: 572 571 420

E-mail: poutni.dum@stojanov.cz

Funkce osoby

děkan kapituly - Kolegiátní kapitula u sv. Mořice v Kroměříži

biskupský delegát pro stálou formaci kněží - Arcibiskupství olomoucké

kanovník sídelní - Kolegiátní kapitula u sv. Mořice v Kroměříži

emeritní kanovník - Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci