P. ThLic. František URBAN, Th.D.

Kontakty

E-mail: fatovacov@ado.cz

Mobil: 727 801 657

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Tovačov

vyučuje na CMTF UP Olomouc - Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Lobodice