P. Mgr. Vladimír JAHN

Kontakty

E-mail: fapostrelmov@ado.cz

Tel: 583 437 113

Web: www.farnost-postrelmov.wbs.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Postřelmov

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Dlouhomilov

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Lesnice