P. Mgr. Rudolf CHMELAŘ

Kontakty

Mobil: osobní mobil 605 761 766

E-mail: fabuchlovice@ado.cz

ID: ak4ux4d

Web: www.farnostbuchlovice.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Buchlovice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Zlechov