P. Mgr. Josef JANEK

Kontakty

Tel: 572 581 481

Web: www.farnosthluk.cz

E-mail: fahluk@ado.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Hluk