Petr JANÍČEK

Kontakty

Tel: 581 217 079

Web: www.farnostprerov.cz

E-mail: faprerov@ado.cz

Funkce osoby

jáhen ustanovený ke službě - Římskokatolická farnost Přerov

jáhen exkurendo - Římskokatolická farnost Přerov - Předmostí

jáhen exkurendo - Římskokatolická farnost Prosenice