P. ICLic. Jiří ZÁMEČNÍK

Kontakty

Tel: 581 217 079

Web: www.farnostprerov.cz

E-mail: faprerov@ado.cz

Funkce osoby

vyučuje na CMTF UP Olomouc - Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

kaplan - Římskokatolická farnost Přerov

kaplan excurrendo - Římskokatolická farnost Přerov - Předmostí