P. Dr. Josef BENÍČEK

Kontakty

Web: www.pustimer-farnost.cz

Tel: (osobní 517 356 351)

E-mail: fapustimer@ado.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Pustiměř

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Topolany

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Podivice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Drysice