P. Mgr. Jaroslav PŘIBYL

Kontakty

Web: www.farnost-tatenice.cz

Mobil: 736 522 883

E-mail: fatatenice@ado.cz

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Tatenice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Hoštejn

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Lubník

kaplan pro mládež - Děkanský úřad Zábřeh