P. Mgr. Pavel CAHA SDB

Kontakty

ID: h2aa2zb

Web: www.farnostfrystak.cz

Tel: 577 911 005

E-mail: fafrystak@ado.cz

Funkce osoby

výpomocný duchovní - Římskokatolická farnost Fryšták