Josef KNOPF

Kontakty

Web: www.farnoststernberk.cz

E-mail: fasternberk@ado.cz

Mobil: 730 553 404

Funkce osoby

jáhen ustanovený ke službě - Římskokatolická farnost Šternberk