P. Mgr. Jiří KOPŘIVA

Kontakty

E-mail: fahulin@ado.cz

Mobil: 739 344 148

Web: https://hulin.farnost.cz/

ID: unzuz8g

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Hulín

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Pravčice

administrátor excurrendo - Římskokatolická farnost Záhlinice