P. ThLic. Pavel STUŠKA, PhD.

Kontakty

Mobil: 734 287 975

Web: www.knezskyseminar.cz

Funkce osoby

rektor kněžského semináře - Arcibiskupský kněžský seminář

vyučuje na CMTF UP Olomouc - Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

biskupský delegát pro trvalé jáhny - Arcibiskupství olomoucké

kanovník sídelní - Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci