P. Mgr. Marek ADAMÍK

Kontakty

Mobil: 733 741 731

Tel: 518 612 201

E-mail: fakyjov@ado.cz

Web: www.kyjov.farnost.cz

Funkce osoby

kaplan - Římskokatolická farnost Kyjov

administrátor excurrendo in spiritualibus - Římskokatolická farnost Kostelec u Kyjova