P. ThLic. Radek SEDLÁK, PhD.

Kontakty

Mobil: 731 252 723

Web: www.farnost.vacenovice.com

E-mail: favacenovice@ado.cz

ID: f6iiafa

Funkce osoby

farář - Římskokatolická farnost Vacenovice