Obec Vysoká

Okres: Svitavy

Farnosti zasahující do obce

Římskokatolická farnost Kladky