Obec Svárov

Okres: Uherské Hradiště

Farnosti zasahující do obce

Římskokatolická farnost Březolupy