Obec Milenov

Okres: Přerov

Farnosti zasahující do obce

Římskokatolická farnost Drahotuše