Obec Lubná

Okres: Kroměříž

Farnosti zasahující do obce

Římskokatolická farnost Zlámanka