Obec Líšná

Okres: Přerov

Farnosti zasahující do obce

Římskokatolická farnost Domaželice