Obec Kosov

Okres: Šumperk

Farnosti zasahující do obce

Římskokatolická farnost Hoštejn