Obec Koruna

Okres: Svitavy

Farnosti zasahující do obce

Římskokatolická farnost Tatenice